In chuyển nước, sơn nhúng lên sản phẩm ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ

In chuyển nước lên sản phẩm ốp lưng điện thoại: Thẩm mỹ và cá nhân hóa di động của bạn”
Liên hệ: 0973581102 – Mr Tâm
English: “Water Transfer Printing on Phone Cases: Aesthetics and Personalization for Your Mobile” Contact: 0973581102 – Mr. Tam

Chinese: “水转印手机壳:为您的移动设备增添美感和个性化” 联系方式:0973581102 – 陈先生

Chat Zalo
097.358.1102
098.189.1186