In chuyển nước, sơn nhúng THƯỚC DÂY, THƯỚC CUỘN vân camo rằn ri Quân đội

  Liên hệ

  In chuyển nước, sơn nhúng THƯỚC DÂY, THƯỚC CUỘN vân camo rằn ri Quân đội
  Liên hệ: 0973581102 – Mr Tâm
  For more information and inquiries about the military-inspired camouflage design water transfer printing for measuring tapes and rollers, please contact Mr. Tâm at 0973581102.
  如需了解更多关于应用于测量尺和辊筒的军事迷彩设计水转印的信息和咨询,请联系0973581102的陈先生。

  Chat Zalo
  097.358.1102
  098.189.1186